Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

2024

PH nr 73 din 11.06.2024 – punere cu titlu gratuit la dispozitia cabinetelor a terenurilor aferente constructiilor concesionate-inchiriate
PH nr 71 din 05.06.2024 – rectificare buget
PH nr 64 din 17.05.2024 – rectificare buget
PH nr 60 din 09.05.2024 – modificarea si completarea HCL nr 7 din 31.01.2023
PH nr 58 din 09.05.2024 – actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Candesti
PH nr 56 din 07.05.2024 – aprobarea inrolarii in sistemul Ghiseul.ro
PH nr 49 din 05.04.2024 – rectificare buget
PH nr 47 din 04.04.2024 – alegere presedinte de sedinta
PH nr 45 din 04.04.2024 – aprobare executie bugetara pe trim I 2024
PH nr 43 din 04.04.2024 – aprobare cont de incheiere a exercitiului bugetar 2023
PH nr 39 din 26.03.2024 – indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2025
PH nr 39 din 03.04.2024 – organizare eveniment Nunta de Aur
PH nr 34 din 14.03.2024 – rectificare buget
PH nr 32 din 29.02.2024 – aprobarea Acordului de Asociere intre UAT Candesti cu UAT Targoviste
PH nr 30 din 29.02.2024 – insusire PMUD Targoviste 2021-2030
PH nr 28 din 29.02.2024 – insusire SIDU Targoviste
PH nr 27 din 29.02.2024 – aprobare noi cuantumuri ale taxei de salubrizare pentru utilizatorii noncasnici
PH nr 25 din 29.02.2024 – Metodologie de instruire si colectare a taxei de salubrizare de la utilizatorii noncasnici
PH nr 22 din 31.01.2024 – aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 2024
PH nr 20 din 26.01.2024 – inscrierea definitiva a unor bunuri imobile in domeniul public
PH nr 18 din 26.01.2024 – insusirea Raportului de activitate pe anul 2023, aprobarea Programului de activitate pentru anul 2024 si Graficul de activitati propuse pentru 2024 ale bibliotecii comunale
PH nr 16 din 26.01.2024 – modificare si completare HCL 75 din 21.12.2023
PH nr 14 din 26.01.2024 – insusire inventar bunuri domeniu public si privat al comunei pentru anul 2023
PH nr 12 din 18.01.2024 – insusirea Raportului anual al Primarului privind starea economica, sociala si de mediu a comunei, pe anul 2023
PH nr 10 din 18.01.2024 – situatia gestionarii bunurilor care fac parte din domeniul public si privat al comunei la 31.12.2023
PH nr 05 din 17.01.2024 – aprobarea constituirii Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Gaze-Valea Carcinovului
PH nr 03 din 11.01.2024
PH nr 01 din 11.01.2024

2023

PH din 27.12.2023 – aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2024

PH din 27.12.2023 – stabilirea situatiilor deosebite si a situatiilor de necesitate pentru care se acorda ajutoare de urgenta, ajutoare comunitare si de inmormantare

PH din 27.12.2023 – aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru functionarii publici

PH din 06.12.2023 – mentinerea incepand cu 01.01.2024 a cuantumului taxei de salubrizare stabilit pentru anul 2023

Proiect HCL nr. 194 din 06.12.2023

Proiect HCL nr. 187 din 06.12.2023

Proiect HCL nr. 185 din 28.11.2023

Proiect HCL nr. 183 din 16.11.2023

Proiect HCL nr. 181 din 16.11.2023

PH nr 179 din 16.11.2023 – aprobare corizatie datorata ADI Management Integrat al deseurilor incepand cu anul 2024

PH nr 177 din 31.10.2023 – aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al primarului incepand cu 01.11.2023 in conformitate cu Legea 296 din 2023

Proiect HCL nr 164 din 23.10.2023 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare, modernizare, dotare si extindere sediu primarie

Proiect HCL nr 163 din 23.10.2023 – aprobarea sumei pentru acordarea de daruri pentru copii cu ocazia Sarbatorilor de iarna 2023

Proiect HCL nr. 155 din 05.10.2023

Proiect HCL nr. 153 din 04.10.2023

Proiect HCL nr. 151 din 04.10.2023

Proiect HCL nr. 146 din 22.09.2023

Proiect HCL nr. 144 din 12.09.2023

Proiect HCL nr. 142 din 06.09.2023

Proiect HCL nr. 140 din 06.09.2023

Proiect HCL nr. 138 din 06.09.2023

Proiect HCL nr. 136 din 31.08.2023

Proiect HCL nr. 131 din 21.08.2023

Proiect HCL nr. 129 din 04.08.2023

Proiect HCL nr. 120 din 17.07.2023

Proiect HCL nr. 119 din 17.07.2023

Proiect HCL nr. 107 din 22.06.2023

Proiect HCL nr. 102 din 15.06.2023

Proiect HCL nr. 100 din 13.06.2023

PH nr 98 din 13.06.2023 – aprobarea rectificarii bugetului local trim II

Proiect HCL nr. 95 din 12.06.2023

Proiect HCL nr. 93 din 09.06.2023

Proiect HCL nr. 89 din 24.05.2023

Proiect HCL nr. 85 din 22.05.2023

Proiect HCL nr. 84 din 23.05.2023 – privind constatare incetare mandat consilier local prin demisie

Proiect HCL nr. 82 din 16.05.2023

Proiect HCL nr. 80 din 03.05.2023

Proiect HCL nr. 73 din 12.04.2023

Proiect HCL nr. 69 din 12.04.2023

Proiect HCL nr. 67 din 11.04.2023

Proiect HCL nr. 65 din 11.04.2023

Proiect HCL nr. 63 din 10.04.2023

Proiect HCL nr. 61 din 10.04.2023

Proiect HCL nr. 59 din 31.03.2023

Proiect HCL nr. 57din 08.03.2023  – privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru 2024

Proiect HCL nr. 46 din 13.03.2023

Proiect HCL nr. 44 din 13.03.2023

Proiect HCL nr. 42 din 13.03.2023

Proiect HCL nr. 41 din 20.02.2023

Proiect HCL nr. 38 din 14.02.2023

Proiect HCL nr. 36 din 06.02.2023

Proiect HCL nr. 34 din 06.02.2023

Proiect HCL nr 32 din 06.02.2023

Proiect HCL nr 30 din 02.02.2023

Proiect HCL nr 28 din 02.02.2023

Proiect HCL nr. 26 din 02.02.2023

Proiect HCL nr. 24 din 02.02.2023

Proiect HCL nr. 22 din 02.02.2023

Proiect HCL nr. 5 din 04.01.2023

Proiect HCL nr. 3 din 04.01.2023

Proiect HCL nr. 1 din 04.01.2023

2022

Proiect HCL nr. 228 din 28.12.2022

Proiect HCL nr. 212 din 20.12.2022

Proiect de buget pentru anul 2023

Proiect de hotarare – aprobare plan de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2023 pentru pers apte de munca

Proiect de hotarare – privind inscrierea datelor in RA 2020-2024

Proiect de hotarare – privind aprobarea acordarii esalonarii la plata obligatiilor bugetare a fam Cirnu

Proiect de hotarare – privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Proiect de hotarare – modificarea si completarea HCL nr 57 din 09.09.2022

Proiect de hotarare – aprobare investitii

Proiect HCL nr. 192 din 29.11.2022 – aprobare cotizatie datorata Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovitei incepand cu anul 2023

Proiect de hotarare – privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim IV

Proiect de hotarare – privind aprobarea sume pentru acordare daruri copii pentru Sarbatorile de iarna 2022

Proiect HCL nr. 172 din 27.10.2022

Proiect de hotarare – privind aprobarea schimbarii destinatiei unor imobile nefolosite din unitatile si institutiile de invatamant aflate in domeniul public al comunei

Proiect de hotarare – privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trimestrul IV

Proiect de hotarare – privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie-decembrie 2022 si ianuarie 2023

Proiect de hotarare – privind validarea dispozitiei nr. 125 din 26.09.2022, de aprobare a rectificarii bugetului local

Proiect de hotarare – privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II 2022 si a platilor restante la 30.09.2022

Proiect de hotarare – privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii de burse si numarul acestora

Proiect de hotarare – privind aprobarea schimbarii destinatiei unor imobile folosite de institutiile si unitatile de invatamant

Proiect de hotarare – privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol pe sem I 2022

Proiect de hotarare – privind aprobarea executiei bugetare pe trim II 2022 si a platilor restante la 30.06.2022

Proiect de hotarare – privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare – privind modificarea si completarea HCL 35

Proiect de hotarare – privind insusirea raportului de evaluare si efectuarea schimbului de teren situat in punctul Piramida

Proiect de hotarare – privind validarea modificarilor efectuate prin dispozitia nr. 92 asupra bugetului consolidat

Proiect de hotarare – privind restituirea sumelor retinute incorect

Proiect de hotarare – privind modificarea listei obiectivelor de investitii

Proiect de hotarare – privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate

Proiect de hotarare – privind validarea modificarilor asupra bugetului consolidat

Proiect de hotarare – privind aprobarea contului de inchieiere a exercitiului bugetar pe anul 2021

Proiect de hotarare – Digitalizarea serviciilor comunei Candesti

Proiect de hotarare privind incheiere ACORD de parteneriat in vederea depunerii cererii de finantare la Programl Natuinal de Investitii „Anghel Saligny”

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I 2022

Proiect de hotarare privind aprobarea de rectificare a bugetului local

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local

Proiect de hotarare privind indexarea cu indicele inflatiei impozitele si taxele locale

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta mai-iulie 2022

Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2021, programul de activitate pentru anul 2022

Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare 2022-2027

Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al SC Vointa Candesti

Proiect de hotarare privind desemnare reprezentant consiliu local in comisia de evaluare pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct

Proiect de hotarare privind nominalizarea a doi consilieri in comisia de evaluare a performantelor profesionale – secretar general

Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor domeniului public

Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea bunurilor ce apartin domeniului public si privat

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada februarie- aprilie 2022

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiune si lucrari de interes local pt snul 2022

Proiect de hotarare privind inscrierea datelor in registrul agricol

Proiect de hotarare privind mentinerea nivelului de salarizare

Proiect de hotarare privind validarea dispozitiei nr. 07 din 05.01.2022

2021

Proiect de hotarare privind aprobarea structurii retelei scolare

Proiect de hotarare privind aprobarea unui contract de asistenta juridica

Proiect de hotarare privind aprobarea dispozitiei nr. 205 de rectificare a bugetului local

Proiect de hotarare privind aprobarea dispozitiei nr. 184 de rectificare a bugetului local

Proiect de hotarare privind aprobarea dispozitiei nr. 249 de rectificare a bugetului local

Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei la Asociatia Intercomunitara

Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de habitat

Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului burselor

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe semestrul IV

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2022

Proiecte de hotarare sedinta ordinara 09.11.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea atestarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021

Proiect de hotarare privind aprobarea pentru indexarea cu indicele inflatiei al impozitelor si taxelor pentru anul fiscal 2022

Proiect de hotarare privind aprobarea presedintelui de sedinta pentru lunile mai, iunie si iulie 2021

Proiect de hotarare privind conventia de colaborare intre Consiliul Local si Societatea Nationala de Cruce Rosie

Proiect de hotarare privind executia bugetara pe trimestrul I anul 2021

Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al SC Vointa Candesti SRL

Proiect de hotarare privind numirea noului administrator al SC Vointa Candesti SRL

Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2020

2020

2019