Hotărâri anul 2016

Proces verbal sedinta 2016.01.22

H.C.L.nr.18_29.01.2016_aprobarea_efectuarii_platii_catre_FGCR

H.C.L.nr.17_29.01.2016_modificarea_si_completare_H.C.L.nr. 72_2015_stabilire_taxe_si_impozite

H.C.L.nr.16_29.01.2016_aprobare_normativelor_privind_consumul_de_carburanti

H.C.L.nr.15_29.01.2016_aprobarea_cotizatiei_datorata_la_A.D.I_Apa

H.C.L.nr.14_29.01.2016_aprobarea_cotizatiei_aferente_anului_2016_GAL_Valea_Ialomitei

H.C.L.nr.13_29.01.2016_aprobare_contractare_firma_evaluare_obligatii_contracte_vanzare_cumparare

H.C.L.nr.12_29.01.2016_luare_act_Decizia_de_prelungire_Camera_de_Conturi_Dimbovita

H.C.L.nr.11_29.01.2016_luare act informare_activitate_politie_Candesti-v

H.C.L.nr.11_29.01.2016_luare act informare_activitate_politie_Candesti

H.C.L.nr.10_29.01.2016_Insusirea_inventarului_VOINTA_CANDESTI

H.C.L.nr.9_29.01.2016_aprobarea_bugetului_local_pe_anul_2016_;i_executia_bugetar[_pentru_anul_2015_VOINTA_CANDESTI

H.C.L.nr.8_29.01.2016_aprobarea_listei_de_documente_de_interes_public

H.C.L.nr.7_29.01.2016_aprobarea_programului_anual_de_achizitii_publice_2016

H.C.L.nr.6_29.01.2016_insusirea_raportului_privind_starea_ec_soc_mediu

H.C.L.nr.5_29.01.2016_aprobarea_raportului_primarului_la_sf_anului_2015

H.C.L.nr.4_29.01.2016_insusire_inventar

H.C.L.nr.3_29.01.2016_acoperirea_deficitului_sectiunii_de_dezvoltare_din_anul_2015

H.C.L.nr.2_29.01.2016_aprobarea_bugetului_local_pe_anul_2016

H.C.L.nr.1_29.01.2016_alegere_presedinte_de_sedinta