Solicitarea informațiilor de interes public

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001: Dina Adrian

Program de furnizare a informațiilor de interes public – Relații cu publicul

Luni – Miercuri: 08.30 – 16.30
Joi: 08.30 – 18.30
Vineri: 08.00 – 16.00


Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Cerere tip – Liber acces la informatii


Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

Reclamatie administrativa – depasire termen legal
Reclamatie administrativa – raspuns negativ


Lista cu documentele de interes public

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC


Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

Raport activitate Legea 544/2001 pentru anul 2018