Comisii de specialitate

COMISIA NR. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale si buget-finante, pentru servicii publice, asigurarea functionarii serviciilor de gospodarie comunala in urmatoarea componenta:

1. Domnul – CRISTEA MARIUS – membru
2. Domnul – HUIU MARIA – membru
3. Domnul – GHEORMAN TIBERIU – membru
4. Domnul – PANAIT TOMA – membru
5. Domnul – GHERGHE LIVIU – membru

COMISIA NR. 2 – pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si de disciplina, activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, munca si protectie sociala, tineret, sport si de agrement, agricultura si turism in urmatoarea componenta:

 1. Domnul – HUIU TOMA – presedinte
2. Doamna – STAN OTILIA – membru
 3. Domnul – CRISTEA MARIUS – membru
 4. Domnul – PANAIT  TOMA – membru
 5. Domnul – ANTOFIE VICTOR – membru

COMISIA NR. 3 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, realizarea licitatiilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura in urmatoarea componenta:

 1. Domnul  – CIOBANU GHEORGHE – membru
2. Domnul – OPRESCU ION – membru
 3. Doamna – PARNIA CONSTANTIN – membru
 4. Domnul  – HUIU TOMA – membru
 5. Domnul – STAN OTILIA – membru