Comisii de specialitate

COMISIA NR. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale și buget finanțe, pentru servicii publice, asigurarea funcționării serviciilor de gospodărie comunală ȋn urmatoarea componență:

1. Domnul – CRISTEA MARIUS – președinte
2. Domnul – GHEORMAN TIBERIU – secretar
3. Doamna- HUIU MARIA – membru
4. Domnul – PANAIT TOMA – membru
5. Domnul – GHERGHE LIVIU – membru

 

COMISIA NR. 2 – pentru administratia publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și de disciplină, activități stiințifice, învățământ, sănătate, cultură, muncă și protecție specială, tineret, sport și de agrement, agricultură și turism ȋn urmatoarea componență:

 1. Domnul – HUIU TOMA – președinte
 2. Domnul – CRISTEA MARIUS – secretar
 3. Doamna- STAN OTILIA – membru
 4. Domnul – PANAIT  TOMA – membru
 5. Domnul – DUȚĂ MIHAIL STELIAN – membru

 

COMISIA NR. 3 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea licitațiilor publice, protecția mediului ȋn urmatoarea componență:

 1. Domnul – CIOBANU GHEORGHE – președinte
 2. Doamna- STAN OTILIA – secretar
 3. Domnul – HUIU TOMA – membru
 4. Domnul – OPRESCU ION – membru
 5. Domnul – PARNIA CONSTANTIN – membru