Comisii de specialitate

COMISIA NR. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale si buget-finante, pentru servicii publice, asigurarea functionarii serviciilor de gospodarie comunala in urmatoarea componenta:

               1. Domnul – CRISTEA MARIUS- presedinte
               2. Domnul – COMANESCU  MARIUS  CATALIN- secretar
               3. Domnul – CIOBANU GHEORGHE  – membru
               4. Domnul – SAFTA LUDOVIC  – membru

                 COMISIA NR. 2 – pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si de disciplina, activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, munca si protectie sociala, tineret, sport si de agrement, agricultura si turism in urmatoarea componenta:

              1. Domnul – CONSTANTINESCU  IRINA – presedinte
              2. Domnul – CRISTEA MARIUS- secretar
              3. Domnul – PANAIT  TOMA  – membru
              4. Domnul – VOICA CONSTANTIN  – membru
              5. Doamna – STAN OTILIA  – membru

                COMISIA NR. 3 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, realizarea licitatiilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura in urmatoarea componenta:

               1. Domnul  – CIOBANU GHEORGHE- presedinte
               2. Doamna – CONSTANTINESCU IRINA- secretar
               3. Domnul  – MANEA VICTOR   – membru
               4. Domnul – SAFTA LUDOVIC  – membru