Asistenţă socială

Raport privind activitatea sistentilor personali – semestrul II 2023

Raport activitate asistenti personali pe semestrul I 2023

HCL nr. 05 din 31.01.2023 – privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local

Raport activitate asistenti personali pe semestrul II 2022

Raport activitate asistenti personali pe semestrul I 2022

Plan de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021 pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat

Raport privind activitatea sistentilor personali – semestrul II 2020

Tabel cu persoanele cu handicap care primesc indemnizatie lunara_luna mai 2020

Tabel cu beneficiarii de venit minim garantat luna mai 2020

Tabel cu persoanele cu handicap grav si asistentii personali ai acestora luna mai 2020

ACTE NECESARE PENTRU ALOCAȚIA DE STAT

ACTE NECESARE PENTRU ICC ȘI STIMULENT INSERTIE

ACTE NECESARE PENTRU ALOCATIA DE SUSTINERE A FAMILIEI

ACTE NECESARE PENTRU ANGAJARE AS.PERSONAL

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE AJUTOR SOCIAL

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE HANDICAP PENTRU COPII

Formulare dosar indemnizatie crestere copil si stimulent de insertie – Adeverinta

Formulare dosar indemnizatie crestere copil si stimulent de insertie – Cerere

Formulare dosar indemnizatie crestere copil si stimulent de insertie – Declaratie stimulent de insertie crestere copil

Formulare dosar indemnizatie crestere copil si stimulent de insertie – Declaratie indemnizatie crestere copil

Formulare dosar pentru obtinerea certificatului de handicap pentru copii – Cerere evaluare

Formulare dosar pentru obtinerea certificatului de handicap pentru copii – Fisa de evaluare psihologica

Formulare dosar pentru obtinerea certificatului de handicap pentru copii – Fisa medicala sintetica

Formulare dosar pentru obtinerea certificatului de handicap pentru copii – Fisa psihopedagogica

Formulare dosar alocatie de stat

Aprobare plan de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019

ANEXA VMG

SITUATIE ASISTENTI PERSONALI SI INDEMNIZATII LUNA IUNIE

TABEL_AJUTOARE_SOCIALE_FEBRUARIE_2014

TABEL_AJUTOARE_SOCIALE_MAI_2014

TABEL_AJUTOARE_SOCIALE_MARTIE_2014

TABEL_ASISTENTI_PERSONALI_FEBRUARIE_2014

TABEL_PERSOANE_HANDICAP_GRAV_MAI_2014

TABEL_PERSOANE_HANDICAP_GRAV_MARTIE_2014