Proiecte de hotărâri

Proiect de hotarare aprobare Plan de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020

Proiect de hotarare nr. 5 din 16.01.2020 – incheiere a exercitiului bugetar

Proiect de hotarare nr. 3 din 16.01.2020 -rectificare a bugetului

Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei asociatiei de dezvoltare intercomunitara

Proiect de hotarare taxa salubrizare 2020
Proiect de hotarare – aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2020
Proiectul bugetului local pe anul 2020

Aprobarea executiei bugetare pe trim IV
Validare rectificare buget local
Aprobare taxe si impozite pentru anul 2020
Referat de aprobare al proiectului de hotarare privind aprobare contract asistenta juridica
Proiect de hotarare – reorganizarea SVSU
Referat de aprobare pentru initierea proiectului de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei anuale catre GAL Valea Ialomitei
Referat de aprobare al proiectului de hotarare privind aprobarea structurii retelei scolare 2019-2020
Proiect de hotarare – aprobare contract de asistenta juridica
Proiect de hotarare – stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
Proiect de hotarare – aprobare actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv Reabilitare sistem alimentare cu apa
Proiect de hotarare – aprobare marcare material lemnos
Proiect de hotarare – aprobarea executiei bugetare pe trim III 2019
Proiect de hotarare – rectificare buget
Proiect de hotarare din 08.10.2019
Proiect de hotarare din 30.09.2019 privind acordul de principiu pentru “Modernizare retea iluminat public”
Proiect de hotarare din 13.08.2019 pentru acordarea de inlesniri la plata obligatiilor fiscale pentru contribuabili PF
Proiect de hotarare din 13.08.2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru sem I 2019
Proiect de hotarare din 13.08.2019 privind organizarea evenimentului cultural-artistic Festivalul Placintelor