Proiecte de hotărâri

Proiect de hotarare – stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
Proiect de hotarare – aprobare actualizare indicatori tehnico-economici obiectiv Reabilitare sistem alimentare cu apa
Proiect de hotarare – aprobare marcare material lemnos
Proiect de hotarare – aprobarea executiei bugetare pe trim III 2019
Proiect de hotarare – rectificare buget
Proiect de hotarare din 08.10.2019
Proiect de hotarare din 30.09.2019 privind acordul de principiu pentru “Modernizare retea iluminat public”
Proiect de hotarare din 13.08.2019 pentru acordarea de inlesniri la plata obligatiilor fiscale pentru contribuabili PF
Proiect de hotarare din 13.08.2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru sem I 2019
Proiect de hotarare din 13.08.2019 privind organizarea evenimentului cultural-artistic Festivalul Placintelor