Hotărâri anul 2015

H.C.L_84_23.11.2015_luare_act_anexa_16_la_H.C.J_329_29.10.2015_ajustare_pret_apa
H.C.L_83_23.11.2015_rectificare_buget_local
H.C.L_82_23.11.2015_aprobare_sume_daruri_pentru_copii
H.C.L_81_10.11.2015_aprobare_activitati_specifice_S.P.J.A.A.C.D-TA
H.C.L_80_10.11.2015_modificare_si_completare_planul_anual_al_achizitiilor_publice_si_a_listei_de_investitii
H.C.L_79_10.11.2015_modificare_si_completare_H.C.L_47_2015
H.C.L_78_10.11.2015_alegere_presedinte_sedinta
H.C.L_77_10.11.2015_luare_act_infiintare_C.S.C Candesti
H.C.L_76_10.11.2015_racordare_cxu_titlu_gratuit_la_reteaua_de_apa_biserica_Vartop
H.C.L_75_10.11.2015_aprobare_cotizatie_A.D.I. deseuri
H.C.L_74_10.11.2015_aprobare_cuantum_taxa_habitat_2016
H.C.L_73_10.11.2015_rectificare_buget
H.C.L_72_10.11.2015_aprobare_impozite_si_taxe_2016
H.C.L_71_12.10.2015_aprobare_lista_persoane_defavorizate
H.C.L_70_12.10.2015_acordare_titlu_cetatean_de_onoare_veterani_razboi
H.C.L_69_12.10.2015_modificare_lista_de_investitii
H.C.L_68_28.09.2015_modificare_indicatori_asociere_drumuri
H.C.L_67_28.09.2015_alocare_suma_30.000_pentru_cladire_Candesti_Deal
H.C.L_66_28.09.2015_desemnare_reprezentant_consiliul_de_administratie_al_scolii
H.C.L_65_28.09.2015_incetare_mandat_gheorman_tiberiu
H.C.L_64_28.09.2015_aprobare_ajutor_urgenta_familia_Manea
H.C.L_63_28.09.2015_aprobare_demersuri_necesare_obtinere_fonduri
H.C.L_62_28.09.2015_incetare_contract_contabil_incheiere_contract_cabinet_contabil_VOINTA
H.C.L_61_28.09.2015_rectificare_buget_local
H.C.L_60_28.09.2015_desemnare_reprezentant_comisia_de_evaluare_si_asigurarea_calitatii educatiei
H.C.L_59_28.09.2015_aprobare_regulament_de_organizare_si_functionare_camine_culturale
H.C.L_58_28.09.2015_acordare_scutire_majorari
H.C.L_57_28.09.2015_modificare_inventar
H.C.L_56_07.09.2015_aprobarea_prelungirii_scrisorii_de_garantie
H.C.L_55_28.08.2015_inchiriere_pasuni
H.C.L_54_28.08.2015_privind_trecerea_unor_bunuri_din_domeniul_public_in_domeniul_privat_in_vederea_casarii
H.C.L_53_28.08.2015_regulament_microbuze_scolare
H.C.L_52_28.08.2015_responsabil_activitatea_culturala_si_administrativa_camine
H.C.L_51_28.08.2015_rectificare buget local
H.C.L_50_28.08.2015_alegere_presedinte_sedinta
H.C.L_49_28.08.2015_privind_modificare_obiectiv_si_indicatori_drumuri_asociere
H.C.L.nr.48_15.07.2015_distribuire_material_lemnos
H.C.L.nr.47_15.07.2015_modificare_si_completare_inventar
H.C.L.nr.46_15.07.2015_concediu_primar
H.C.L.nr.45_15.07.2015_aprobare_plan_de_ocupare_functii_publice
H.C.L.nr.44_16.06.2015_luare_act_proces_verbal_comisie
H.C.L.nr.43_16.06.2015_luare_act_inventariere_Legea_165_2013
H.C.L.nr.42_16.06.2015_marcare_arbori_ampriza_drumului
H.C.L.nr.41_16.06.2015_alocare_cheltuieli_cupluri_50_de_ani_casatorie
H.C.L.nr.40_29.05.2015_rectificare_buget_local
H.C.L.nr.39_29.05.2015_aprobare_ROF_Vointa
H.C.L.nr.38_29.05.2015_aprobarea_modificarii_si_completarii_listei_de_investitii_si_a_planului de achizitii
H.C.L.nr.37_29.05.2015_alegere_presedinte_de_sedinta
H.C.L.nr.36_27.04.2015_mandatarea_reprezentantului_UAT_in_A.D.I_Deseuri
H.C.L.nr.35_27.04.2014_privind acordul_de_principiu_inchiriere_pajisti
H.C.L.nr.34_27.04.2015_aprobare_marcare_350m.c._material_lemnos
H.C.L.nr.33_27.04.2015_revocare_H.C.Lnr.24_10.03.2015
H.C.L.nr.32_01.04.2015_aprobarea_insusirii_sumei_2078_lei_cofinantare_camin_Candesti_Vale
H.C.L.nr.31_10.03.2015_modificare_H.C.L.nr.15_13.02.2015_buget_local
H.C.L.nr.30_10.03.2015_aprobare_regulament_implicare_public_revizuire_plan_urbanistic
H.C.L.nr.29_10.03.2015_acord_de_principiu_UPC_Romania
H.C.L.nr.28_10.03.2015_Incheiere_exercitiu_bugetar_VOINTA_CANDESTI-SRL
H.C.L.nr.27_10.03.2015_aprobare_referendum_reinfiin-are_sat_Sturzeni
H.C.L.nr.27_10.03.2015_aprobare_referendum_reinfiin-are_sat_Sturzeni (1)
H.C.L.nr.26_10.03.2015_propunere_calificativ_secretar
H.C.L.nr.25_10.03.2015_stabilire_sume_atestat_producator_si_carnet_comercializare
H.C.L.nr.24_10.03.2015_desemnare_persoana_responsabila_Legea_145_2014
H.C.L.nr.23_13.02.2015_desemnare_reprezentant_comisie_evaluare_si_asigurarea_calitatii_a scolii
H.C.L.nr.22_13.02.2015_aprobarea_planului_de_analiza_si_acoperire_a_riscurilor
H.C.L.nr.21_13.02.2015_aprobarea_statutului_comunei
H.C.L.nr.20_13.02.2015_aprobare_eveniment_nunta_de_aur
H.C.L.nr.19_13.02.2015_aprobarea_conventiei_crucea_rosie
H.C.L.nr.18_13.02.2015_aprobare_plata_cotizatie_GAL
H.C.L.nr.17_13.02.2015_aprobare_plan_actiuni_pers._apte_de_munca0103
H.C.L.nr.16_13.02.2015_aprobarea_incheierii_exercitiului_bugetar
H.C.L.nr.15_13.02.2015_aprobarea_bugetului_local
H.C.L.nr.14_13.02.2015_alegere_presedinte_de_sedinta
H.C.L.nr.13_03.02.2015_utilizarea_excedentului
H.C.L.nr.12_03.02.2015_aprobarea_solicitarii_scrisorii_de_garantie_bancara
H.C.L.nr.11_03.02.2015_preluarea_unor_drumuri_forestiere
H.C.L.NR.10_21.01.2015_APROBARE_COTIZATIE_ADI
H.C.L.NR.09_21.01.2015_LUARE_ACT_RAPORT_CONTABIL_VOINTA
H.C.L.NR.08_21.01.2015_LUARE_ACT_DECIZIE_MAJORARE_SALARII_VOINTA
H.C.L.NR.07_21.01.2015_ACT_ADITIONAL_VINCA
H.C.L.NR.06_21.01.2015_ACTUALIZARE_PUG_SI_RLU
H.C.L.NR.05_21.01.2015_INSUSIRE_INVENTAR
H.C.L.NR.04_21.01.2015_INSUSIRE_RAPORT_STARE_ECONOMICA_SOCIALA_SI_DE MEDIU
H.C.L.NR.03_21.01.2015_APROBARE_RAPORT_PRIMAR
H.C.L.NR.02_21.01.2015_PROGRAM_ANUAL_ACHIZITII_PUBLICE
H.C.L.NR.01_21.01.2015_TAXA_HABITAT

PROCES_VERBAL_SEDINTA_PUBLICA_ORDINARA_13.02.2015
PROCES_VERBAL_SEDINTA_DE_INDATA_03.02.2015
proces_verbal_sedinta_2015.11.23
proces_verbal_sedinta_2015.11.10
proces_verbal_sedinta_2015.10.12
proces_verbal_sedinta_2015.09.28
proces_verbal_sedinta_2015.08.28
proces_verbal_sedinta_2015.07.15
proces_verbal_sedinta_2015.06.16
proces_verbal_sedinta_2015.05.29
proces_verbal_sedinta_2015.04.27
proces_verbal_sedinta_2015.04.01
proces_verbal_sedinta_23.12.2015
proces_verbal_sedinta_10.03.2015
H.C.L_84_23.11.2015_luare_act_anexa_16_la_H.C.J_329_29.10.2015_ajustare_pret_apa