Taxe şi impozite

Formulare pentru impozitele si taxele locale prevazute in ordinul Nr.2052/2006 al M.F.P., valalabile cu 01/01/2007

Nr.
Crt

Denumirea

Model ITL - ...

PERSOANE FIZICE

1 Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri - persoane fizice Model ITL - 001
2 Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice Model ITL - 003
3 Declaratia fiscala - Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport in cazul unor autovehicule/remorci, semiremorci, rulote - persoane fizice/juridice Model ITL - 005
4 Declaratie fiscala - Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, in cazul autovehiculelor de transport marfa - persoane fizice/juridice Model ITL - 007
5 Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - persoane fizice Model ITL - 008
6 Declaratie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul pers.fizice detinatoare a mai multor cladiri Model ITL 2010 -104
7 Cererea pentru deschiderea procedurii succesorale Model ITL - 023

PERSOANE JURDICE

1 Declaratia fiscala - Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri - persoane juridice Model ITL - 010
2 Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice Model ITL - 011
3 Declaratia fiscala - Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport in cazul unor autovehicule/remorci, semiremorci, rulote - persoane fizice/juridice Model ITL - 005

4 Declaratie fiscala - Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, in cazul autovehiculelor de transport marfa - persoane fizice/juridice Model ITL - 007
5 Declaratia fiscala - Decizia de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate - persoane juridice Model ITL - 013
6 Declaratia fiscala - Decizia de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate - persoane juridice Model ITL - 014
7 Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - persoane juridice Model ITL - 015