Hotarāri Consiliul Local al primariei Cāndesti, judetul Dāmbovita - anul 2016

 

Proces verbal sedinta 2016.01.22.pdf

H.C.L.nr.18_29.01.2016_aprobarea_efectuarii_platii_catre_FGCR.pdf

H.C.L.nr.17_29.01.2016_modificarea_si_completare_H.C.L.nr. 72_2015_stabilire_taxe_si_impozite.pdf

H.C.L.nr.16_29.01.2016_aprobare_normativelor_privind_consumul_de_carburanti.pdf

H.C.L.nr.15_29.01.2016_aprobarea_cotizatiei_datorata_la_A.D.I_Apa.pdf

H.C.L.nr.14_29.01.2016_aprobarea_cotizatiei_aferente_anului_2016_GAL_Valea_Ialomitei.pdf

H.C.L.nr.13_29.01.2016_aprobare_contractare_firma_evaluare_obligatii_contracte_vanzare_cumparare.pdf

H.C.L.nr.12_29.01.2016_luare_act_Decizia_de_prelungire_Camera_de_Conturi_Dimbovita.pdf

H.C.L.nr.11_29.01.2016_luare act informare_activitate_politie_Candesti.pdf

H.C.L.nr.10_29.01.2016_Insusirea_inventarului_VOINTA_CANDESTI.pdf

H.C.L.nr.09_29.01.2016_aprobarea_bugetului_local_pe_anul_2016_si_executia_bugetara_pentru_anul_2015_VOINTA_CANDESTI.pdf

H.C.L.nr.08_29.01.2016_aprobarea_listei_de_documente_de_interes_public.pdf

H.C.L.nr.07_29.01.2016_aprobarea_programului_anual_de_achizitii_publice_2016.pdf

H.C.L.nr.06_29.01.2016_insusirea_raportului_privind_starea_ec_soc_mediu.pdf

H.C.L.nr.05_29.01.2016_aprobarea_raportului_primarului_la_sf_anului_2015.pdf

H.C.L.nr.04_29.01.2016_insusire_inventar.pdf

H.C.L.nr.03_29.01.2016_acoperirea_deficitului_sectiunii_de_dezvoltare_din_anul_2015.pdf

H.C.L.nr.02_29.01.2016_aprobarea_bugetului_local_pe_anul_2016.pdf

H.C.L.nr.01_29.01.2016_alegere_presedinte_de_sedinta.pdf