Hotarâri Consiliul Local al primariei Cândesti, judetul Dâmbovita - anul 2015

 

proces_verbal_sedinta_2015.12.23.pdf

proces_verbal_sedinta_2015.11.23.pdf

proces_verbal_sedinta_2015.11.10.pdf

proces_verbal_sedinta_2015.10.12.pdf

proces_verbal_sedinta_2015.09.28.pdf

proces_verbal_sedinta_2015.08.28.pdf

proces_verbal_sedinta_2015.07.15.pdf

proces_verbal_sedinta_2015.06.16.pdf

proces_verbal_sedinta_2015.05.29.pdf

proces_verbal_sedinta_2015.04.27.pdf

proces_verbal_sedinta_2015.04.01.pdf

proces_verbal_sedinta_10.03.2015.pdf

PROCES_VERBAL_SEDINTA_PUBLICA_ORDINARA_13.02.2015.pdf

PROCES_VERBAL_SEDINTA_DE_INDATA_03.02.2015.pdf

H.C.L_90_23.12.2015_aprobare_consum_lunar_carburant_duster.pdf

H.C.L_89_2312.2015_aprobare_Conventie_Crucea_Rosie.pdf

H.C.L_88_23.12.2015_aprobare_plan_ocupare_functii_publice.pdf

H.C.L_87_23.12.2015_aprobare_retea_scolara.pdf

H.C.L_86_23.12.2015_aprobare_rectificare_buget.pdf

H.C.L_85_23.12.2015_aprobare_contractare_asistenta_juridica.pdf

H.C.L_84_23.11.2015_luare_act_anexa_16_la_H.C.J_329_29.10.2015_ajustare_pret_apa.pdf

H.C.L_83_23.11.2015_rectificare_buget_local.pdf

H.C.L_82_23.11.2015_aprobare_sume_daruri_pentru_copii.pdf

H.C.L_81_10.11.2015_aprobare_activitati_specifice_S.P.J.A.A.C.D-TA.pdf

H.C.L_80_10.11.2015_modificare_si_completare_planul_anual_al_achizitiilor_publice_si_a_listei_de_investitii.pdf

H.C.L_79_10.11.2015_modificare_si_completare_H.C.L_47_2015.pdf

H.C.L_78_10.11.2015_alegere_presedinte_sedinta.pdf

H.C.L_77_10.11.2015_luare_act_infiintare_C.S.C Candesti.pdf

H.C.L_76_10.11.2015_racordare_cxu_titlu_gratuit_la_reteaua_de_apa_biserica_Vartop.pdf

H.C.L_75_10.11.2015_aprobare_cotizatie_A.D.I. deseuri.pdf

H.C.L_74_10.11.2015_aprobare_cuantum_taxa_habitat_2016.pdf

H.C.L_73_10.11.2015_rectificare_buget.pdf

H.C.L_72_10.11.2015_aprobare_impozite_si_taxe_2016.pdf

H.C.L_71_12.10.2015_aprobare_lista_persoane_defavorizate.pdf

H.C.L_70_12.10.2015_acordare_titlu_cetatean_de_onoare_veterani_razboi.pdf

H.C.L_69_12.10.2015_modificare_lista_de_investitii.pdf

H.C.L_68_28.09.2015_modificare_indicatori_asociere_drumuri.pdf

H.C.L_67_28.09.2015_alocare_suma_30.000_pentru_cladire_Candesti_Deal.pdf

H.C.L_66_28.09.2015_desemnare_reprezentant_consiliul_de_administratie_al_scolii.pdf

H.C.L_65_28.09.2015_incetare_mandat_gheorman_tiberiu.pdf

H.C.L_64_28.09.2015_aprobare_ajutor_urgenta_familia_Manea.pdf

H.C.L_63_28.09.2015_aprobare_demersuri_necesare_obtinere_fonduri.pdf

H.C.L_62_28.09.2015_incetare_contract_contabil_incheiere_contract_cabinet_contabil_VOINTA.pdf

H.C.L_61_28.09.2015_rectificare_buget_local.pdf

H.C.L_60_28.09.2015_desemnare_reprezentant_comisia_de_evaluare_si_asigurarea_calitatii_educatiei.pdf

H.C.L_59_28.09.2015_aprobare_regulament_de_organizare_si_functionare_camine_culturale.pdf

H.C.L_58_28.09.2015_acordare_scutire_majorari.pdf

H.C.L_57_28.09.2015_modificare_inventar.pdf

H.C.L_56_07.09.2015_aprobarea_prelungirii_scrisorii_de_garantie.pdf

H.C.L_55_28.08.2015_inchiriere_pasuni.pdf

H.C.L_54_28.08.2015_privind_trecerea_unor_bunuri_din_domeniul_public_in_domeniul_privat_in_vederea_casarii.pdf

H.C.L_53_28.08.2015_regulament_microbuze_scolare.pdf

H.C.L_52_28.08.2015_responsabil_activitatea_culturala_si_administrativa_camine.pdf

H.C.L_51_28.08.2015_rectificare buget local.pdf

H.C.L_50_28.08.2015_alegere_presedinte_sedinta.pdf

H.C.L_49_28.08.2015_privind_modificare_obiectiv_si_indicatori_drumuri_asociere.pdf

H.C.L.nr.48_15.07.2015_distribuire_material_lemnos.pdf

H.C.L.nr.47_15.07.2015_modificare_si_completare_inventar.pdf

H.C.L.nr.46_15.07.2015_concediu_primar.pdf

H.C.L.nr.45_15.07.2015_aprobare_plan_de_ocupare_functii_publice.pdf

H.C.L.nr.44_16.06.2015_luare_act_proces_verbal_comisie.pdf

H.C.L.nr.43_16.06.2015_luare_act_inventariere_Legea_165_2013.pdf

H.C.L.nr.42_16.06.2015_marcare_arbori_ampriza_drumului.pdf

H.C.L.nr.41_16.06.2015_alocare_cheltuieli_cupluri_50_de_ani_casatorie.pdf

H.C.L.nr.40_29.05.2015_rectificare_buget_local.pdf

H.C.L.nr.39_29.05.2015_aprobare_ROF_Vointa.pdf

H.C.L.nr.38_29.05.2015_aprobarea_modificarii_si_completarii_listei_de_investitii_si_a_planului_de_achizitii.pdf

H.C.L.nr.37_29.05.2015_alegere_presedinte_de_sedinta.pdf

H.C.L.nr.36_27.04.2015_mandatarea_reprezentantului_UAT_in_A.D.I_Deseuri.pdf

H.C.L.nr.35_27.04.2014_privind acordul_de_principiu_inchiriere_pajisti.pdf

H.C.L.nr.34_27.04.2015_aprobare_marcare_350m.c._material_lemnos.pdf

H.C.L.nr.33_27.04.2015_revocare_H.C.Lnr.24_10.03.2015.pdf

H.C.L.nr.32_01.04.2015_aprobarea_insusirii_sumei_2078_lei_cofinantare_camin_Candesti_Vale.pdf

H.C.L.nr.31_10.03.2015_modificare_H.C.L.nr.15_13.02.2015_buget_local.pdf

H.C.L.nr.30_10.03.2015_aprobare_regulament_implicare_public_revizuire_plan_urbanistic.pdf

H.C.L.nr.29_10.03.2015_acord_de_principiu_UPC_Romania.pdf

H.C.L.nr.28_10.03.2015_Incheiere_exercitiu_bugetar_VOINTA_CANDESTI-SRL.pdf

H.C.L.nr.27_10.03.2015_aprobare_referendum_reinfiin?are_sat_Sturzeni.pdf

H.C.L.nr.27_10.03.2015_aprobare_referendum_reinfiin-are_sat_Sturzeni.pdf

H.C.L.nr.26_10.03.2015_propunere_calificativ_secretar.pdf

H.C.L.nr.25_10.03.2015_stabilire_sume_atestat_producator_si_carnet_comercializare.pdf

H.C.L.nr.24_10.03.2015_desemnare_persoana_responsabilă_Legea_145_2014.pdf

H.C.L.nr.23_13.02.2015_desemnare_reprezentant_comisie_evaluare_si_asigurarea_calitatii_a_scolii.pdf

H.C.L.nr.22_13.02.2015_aprobarea_planului_de_analiza_si_acoperire_a_riscurilor.pdf

H.C.L.nr.21_13.02.2015_aprobarea_statutului_comunei.pdf

H.C.L.nr.20_13.02.2015_aprobare_eveniment_nunta_de_aur.pdf

H.C.L.nr.19_13.02.2015_aprobarea_conventiei_crucea_rosie.pdf

H.C.L.nr.18_13.02.2015_aprobare_plata_cotizatie_GAL.pdf

H.C.L.nr.17_13.02.2015_aprobare_plan_actiuni_pers._apte_de_munca0103.pdf

H.C.L.nr.16_13.02.2015_aprobarea_incheierii_exercitiului_bugetar.pdf

H.C.L.nr.15_13.02.2015_aprobarea_bugetului_local.pdf

H.C.L.nr.14_13.02.2015_alegere_presedinte_de_sedinta.pdf

H.C.L.nr.13_03.02.2015_utilizarea_excedentului.pdf

H.C.L.nr.12_03.02.2015_aprobarea_solicitarii_scrisorii_de_garantie_bancara.pdf

H.C.L.nr.11_03.02.2015_preluarea_unor_drumuri_forestiere.pdf

H.C.L.NR.10_21.01.2015_APROBARE_COTIZATIE_ADI.pdf

H.C.L.NR.09_21.01.2015_LUARE_ACT_RAPORT_CONTABIL_VOINTA.pdf

H.C.L.NR.08_21.01.2015_LUARE_ACT_DECIZIE_MAJORARE_SALARII_VOINTA.pdf

H.C.L.NR.07_21.01.2015_ACT_ADITIONAL_VINCA.pdf

H.C.L.NR.06_21.01.2015_ACTUALIZARE_PUG_SI_RLU.pdf

H.C.L.NR.05_21.01.2015_INSUSIRE_INVENTAR.pdf

H.C.L.NR.04_21.01.2015_INSUSIRE_RAPORT_STARE_ECONOMICA_SOCIALA_SI_DE_MEDIU.pdf

H.C.L.NR.03_21.01.2015_APROBARE_RAPORT_PRIMAR.pdf

H.C.L.NR.02_21.01.2015_PROGRAM_ANUAL_ACHIZITII_PUBLICE.pdf

H.C.L.NR.01_21.01.2015_TAXA_HABITAT.pdf